بخش مرکزی

 

بخش مرکزی اهواز یکی از سه بخشی تابعه شهرستان اهواز و مشتمل بر دو دهستان لامی و الهایی در دو مسیر تصفیه شکر و جاده اندیمشک-الهایی و همچنین شهر الهایی است. مجموعاً ۶۷ روستا در این بخش واقع شده است . شهر الهایی با ۶۲۷۰ نفر جمعیت در این بخش واقع شده است.

جمعیت ساکن دربخش مرکزی اهواز بیش از ۴۰ هزار نفر است و شغل اصلی ساکنان این بخش کشاورزی و دامپروری است.

 

جدول اطلاعات بخش مرکزی شهرستان اهواز

نام بخش تعداد شهر تعداد دهستان تعداد روستا تعداد شورا تعداد دهیاری جمعیت نام دهستانها
مرکزی ۱ ۲ ۶۷ ۴۶ ۲۸ ۴۰۰۰۰ لامی-الهایی

 

 

پست الکترونیکی: bakhsh_markazi_ahwaz@ostan-kz.ir