تماس با فرمانداری اهواز

فرمانداری شهرستان اهواز

آدرس : منطقه امانیه، خیابان فلسطین، نبش خیابان شهید دکتر فاطمی

مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز: باقر ابراهیمی

پیش شماره:۰۶۱

تلفن: ۱۳-۳۳۳۳۷۰۱۲
نمابر: ۳۳۳۶۱۷۳۶
سامانه پیامک:۵۰۰۰۵۷۷۳ -۳۰۰۰۷۲۰۰۱۱
پست الکترونیک:  ahwazinfo@ostan-kz.ir