تماس با فرمانداری اهواز

فرمانداری شهرستان اهواز
آدرس : منطقه امانیه، خیابان فلسطین، نبش خیابان شهید دکتر فاطمی

پیش شماره:۰۶۱

تلفن: ۱۳-۳۳۳۳۷۰۱۲
نمابر: ۳۳۳۶۱۷۳۶
سامانه پیامک:۵۰۰۰۵۷۷۳
پست الکترونیک:  ahvaz@ostan-kz.gov.ir