هواداران باشگاه استقلال درنشست با فرماندار اهواز خواستار جلوگیری از حذف نام استقلال خوزستان شدند

نشست جمال عالمی نیسی فرماندار و رییس شورای ورزش شهرستان اهواز با تعدادی از هواداران معترض و مخالف تغییر و حذف نام باشگاه استقلال خوزستان در فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، هواداران باشگاه استقلال خوزستان در این نشست از مخالفت خود را برای تغییر نام این باشگاه اعلام‌کردند.

این هواداران با اشاره به اینکه قرار است باشگاه استقلال خوزستان به صورت مزایده واگذار شود،اعلام کردند: هواداران با تغییر نام این باشگاه باسابقه مخالف هستند و بعد از واگذاری باید با نام استقلال خوزستان فعالیت کند.

فرماندار اهواز در این نشست از پیگیری برای رسیدگی به مطالبه هواداران استقلال خوزستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،تیم فوتبال استقلال خوزستان امسال در لیگ یک فوتبال ایران با حریفان رقابت می کند.

۲۵۴