هیات رییسه شورای روستاهای بخش مرکزی اهواز انتخاب شدند

جلسه انتخاب هیات رییسه شورای روستاهای بخش مرکزی اهواز روز دوشنبه با حضور علی بلم چی بخشدار مرکزی اهواز در بخشداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، در این جلسه سید کریم فواضلی به عنوان رییس شورای بخش مرکزی،عبدالساده عبودی نائب رییس، سعید مراونه شورای شهرستان، خلیل محسنی خزانه دار و فرحان بروایه به عنوان‌منشی شورای بخش به مدت یک سال انتخاب شدند.

 

 

 

۲۳۶