معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اهواز:

برخورد قانونی با توزیع کنندگان مواد مخدر دراهواز اولویت دارد

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اهواز گفت: برخورد قانونی با توزیع کنندگان مواد مخدر در شهرستان اهواز در اولویت قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، سید مجید صالحی روز سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سالن اجتماعات فرمانداری،طرح برخورد با عمده فروشان و خرده فروشان مواد مخدر در مناطق مختلف اهواز با جدیت ادامه دارد.

وی در خصوص کمپ های ترک اعتیاد گفت: تعیین تکلیف کمپ های ترک اعتیاد در دستور کار قرار دارد و کمپ هایی که شرایط لازم را نداشته باشند تعطیل می شوند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اهواز ادامه داد: اقدامات  پیشگیرانه، قضایی، فرهنگی، درمانی،آموزشی و انتظامی خوبی از سوی دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در اهواز انجام شده و باید ادامه داشته باشد.

صالحی در پایان گفت: تسریع در اجرای مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ضرورت دارد و ادارات باید همکاری بین دستگاهی داشته باشند تا مصوبات بهتر اجرایی شوند.

۶۹