بازدید فرماندار اهواز از منازل در معرض خطر منبع آب+تصاویر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،مسعود فلاحی سرپرست فرمانداری اهواز از منازل در معرض خطر منبع آب بازدید کرد. در این بازدید ضمن بررسی وضعیت موجود و گفت و گو با ساکنان این منطقه بر هماهنگی بین دستگاهی و تسریع در جابجایی منازل در پهنه خطر تاکید کرد.

۹۸