جلسه ساماندهی مشاغل آلاینده شهری در فرمانداری اهواز برگزارشد

با حضور عسکر مولائی کتکی معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، جلسه ساماندهی مشاغل آلاینده و نحوه مدیریت و سازماندهی بازارچه های شهری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، عسکر مولائی  کتکی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اهواز در جلسه ساماندهی مشاغل آلاینده شهری گفت: ظاهر و مبلمان شهری باید به شیوه ای باشد که شهروندان از تردد در سطح شهر احساس رضایت داشته باشند و برای امور روزمره نیاز به جابجایی در سطح شهر نباشد.

مولائی در ادامه گفت: وجود بازارچه ها بر اساس آمایش منطقه ای در سطح شهر، می تواند موجب کاهش ترافیک و جلوگیری از اتلاف زمان شود و شهرداری باید به شیوه ای مشاغل بازارچه ای را مدیریت کند که کلیه مناطق اهواز به تناسب برابری از امکانات بهره مند شوند.

در ادامه صولت احمدی مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری اهوازبه تشریح وضعیت بازارچه های شهری پرداخت.

۴۹