بررسی وضعیت ترافیکی تقاطع غیر همسطح میدان دانشگاه با حضور فرمانداراهواز

مسعود فلاحی فرماندار اهواز روز دوشنبه به منظور بررسی وضعیت ترافیکی تقاطع غیر همسطح میدان دانشگاه شهید چمران اهواز به همراه جمعی از مسوولین از این طرح بازدید کرد.

۱۰۸