جلسه کارگروه تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین در فرمانداری اهواز

دومین جلسه کارگروه تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین در شهرستان اهواز به رياست مسعود فلاحی فرماندار اهواز و با حضور گنجی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی ذیربط و تعدادی از کارآفرینان در فرمانداری اهواز برگزار شد.

 

۶۰