نظارت فرماندار اهواز بر توزیع و عرضه کالاهای اساسی در بازار

مسعود فلاحی فرماندار اهواز روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت به منظور بررسی وضعیت تامین و عرضه کالاها به ویژه کالاهای اساسی در بازار از اصناف در مناطق مختلف اهواز بازديد کرد.

۸۳