۲۵ آبان/گشت نظارت بر نانوایی های اهواز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، گشت نظارت بر فعالیت نانوایی ها روز چهارشنبه با حضور آریا ارزانی بیرگانی سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری اهواز و برخی از مسئولان ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی اجرا شد.

 

 

۲۷۲