بازدید سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری اهواز از شرکت تک نان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، آریا ارزانی بیرگانی سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری اهواز روز یکشنبه از بخش های مختلف شرکت تک نان بازدید کرد.

 

۵۵