جلسه شورای اشتغال اهوازدر خصوص ثبت متقاضیان تسهیلات اشتغال در سامانه رصد

جلسه شورای اشتغال اهواز در خصوص ثبت متقاضیان تسهیلات اشتغال در سامانه رصد روز دوشنبه به ریاست آریا ارزانی بیرگانی سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری و با حضور دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

 

۴۵