جلسه بسته امنیت غذایی و تغذیه در اهواز

جلسه بسته امنیت غذایی و تغذیه روز چهارشنبه به ریاست سید مجید صالحی معاون‌ سیاسی و اجتماعی فرماندار اهواز و با حضور دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

 

۱۸۹