جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی در اهواز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی روز دوشنبه به ریاست آریا ارزانی بیرگانی سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری و با حضو دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

 

 

 

 

۱۳۴