جلسه هماهنگی اجرای طرح محرومیت زدایی تخصصی درمانی در اهواز

جلسه هماهنگی پشتیبانی اجرای طرح محرومیت زدایی تخصصی درمانی روز سه شنبه به ریاست آریا ارزانی بیرگانی سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری اهواز و با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

 

۷۶