جلسه کارگروه گندم، آرد و نان در خصوص نظارت ، ساماندهی و سهمیه آرد نانوایی های اهواز

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان اهواز در خصوص نظارت ، ساماندهی و سهمیه آرد نانوایی ها، روز یکشنبه به ریاست آریا ارزانی بیرگانی سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری اهواز و با حضور دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

 

۹۳