جلسه کارگروه گندم،آرد و نان، به منظور ساماندهی و بهبود فعالیت نانوایی ها در اهواز

جلسه کارگروه گندم،آرد و نان به منظور ساماندهی و بهبود فعالیت نانوایی ها در اهوازروز شنبه یکم بهمن ماه به ریاست آریا ارزانی بیرگانی سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری و با حضور دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، بررسی، شناسایی و ساماندهی واحدهای نانوایی غیر مجاز و آزاد پز و همچنین بررسی واحدهای صنفی نانوایی جدیدالتاسیس برای بهبود وضعیت پخت و عرضه نان در اهواز، دستور کار این جلسه بود.

۵۵