جلسه مناسب سازی اماکن، معابر عمومی و شورای سالمندان اهواز

جلسه مناسب سازی اماکن، معابر عمومی و شورای سالمندان اهواز روز سه شنبه هجدهم بهمن ماه 1401 در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، در این جلسه بر شناسایی نقاط برای رفع مشکل تردد و فراهم کردن امکانات و تجهیزات اماکن برای جانبازان، معلولان، سالمندان، مناسب سازی معابر، طراحی و اجرای ساختمان ها و اماکن عمومی بر اساس استاندارهای تعیین شده، همکاری بیشتر ادارات و دستگاه های اجرایی ذیربط با اداره بهزیستی اهواز و ارائه گزارش اقدامات اعضای جلسه به فرمانداری تاکید شد.

 

۲۶۴