جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اهواز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان اهواز روز یکشنبه چهاردهم اسفند۱۴۰۱ به ریاست سید مجید صالحی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار و با حضور دیگر اعضا درمحل فرمانداری برگزار شد.

 

۸۷