برگزاری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان در خصوص ساماندهی وضعیت نانوایی هایی های اهواز

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان اهواز در خصوص ساماندهی وضعیت نانوایی ها، روز چهارشنبه 25 مردادماه 1402 به ریاست آریا ارزانی بیرگانی معاون برنامه ریزی فرمانداری و با حضور دیگر اعضا در سالن اجتماعات شهید فرجوانی فرمانداری برگزار شد.

۱۳۳