کارگاه آموزشی کار با دستگاه احرازهویت رای دهندگان در اهواز برگزار شد

کارگاه آموزشی کار با دستگاه احرازهویت رای دهندگان به همت واحد فن آوری و اطلاعات فرمانداری شهرستان اهواز، با حضور سرگروه های فن آوری مناطق انتخاباتی اهواز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، در این کارگاه نحوه کار با دستگاه آموزش داده شد.در این دوره از انتخابات، ملاک رای دهندگان ارائه شماره ملی است و رای دهندگان باید یا کارت ملی و یا شماره ملی و اصل شناسنامه خود را در شعب انتخاباتی به همراه داشته باشند.

دستگاه های احراز هویت جهت استعلام گرفتن از رای دهندگان و جلوگیری از رای دادن تکراری است.

 

۱۶۲