جلسه کارگروه گندم، آرد و نان اهواز در خصوص نانوایی های سیار

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان اهواز در خصوص نانوایی های سیار، روز یکشنبه نهم مهرماه 1402 به ریاست آریا ارزانی بیرگانی معاون برنامه ریزی فرمانداری و با حضور دیگر اعضا در سالن اجتماعات شهید فرجوانی فرمانداری برگزار شد.

 

۱۱۴