آگهی اسامی و کُد داوطلبان مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و کد نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به اطلاع مردم و داوطلبان می رساند. تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ امروز پنج شنبه ۲۴ بهمن ۹۸ آغاز و تا ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه اول اسفند ماه، ۲۴ ساعت قبل از شروع رای گیری به اتمام می رسد.

اسامی ذیل به ترتیب حروف الفبا می باشد؛

۱- معصومه ابراهیمی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۶

۲- سید مرتضی احمدی تبار فرزند سید مندنی مشهور به دکتر احمدی تبار کد نامزد ۱۲۹

۳- عنایت اله اسفندیاری نژاد. فرزند محمد مشهور به مهندس اسفندیاری کد نامزد ۱۴۸

۴- عبداله الهائی فرزند رحیم مشهور به بدوی ‌کد نامزد ۱۶۱

۵- هوشنگ امیرخانی دهکردی فرزند محمدمراد مشهور به مهندس امیر خانی کد نامزد۱۵۷

۶- علی اهوازی خلف زاده فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۲

۷- غلامرضا بابادی فرزند دوست علی کد نامزد ۱۶۵

۸- قدیر براتی فرزند مرتضی مشهور به غدیر/ غدیر براتی کد نامزد ۱۷۵

۹- محسن براتیان فرزند محمد رحیم مشهور به محسن براتی کد نامزد ۱۷۶

۱۰- خیریه بروایه فرزند عبد کد نامزد ۱۷۸

۱۱- داریوش بهپور فرزند ابراهیم مشهور به بهپور کد نامزد ۱۸۷

۱۲. رضا بهمنش فرزند داراب مشهور به دکتر راکی کد نامزد ۱۸۹

۱۳. سلطانعلی بهمنی فرزند محمد زکی کد نامزد ۱۹۱

۱۴. عباس بیژن پور فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۵

۱۵. سعید جعفری فرزند حبیب الله کد نامزد ۲۱۶

۱۶. حمید جنت مکان فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹

۱۷. شبیب جویجری فرزند ملاحمید مشهور به جادری- دکتر جویجری- بیت جویجر- جویدری- دکتر شبیب کد نامزد ۲۴۲

۱۸. نرگس چرخ آبی فرزند محمد حسین کد نامزد ۲۴۵

۱۹. جمال چولان زاده فرزند ماهور مشهور به جمال جولان زاده کد نامزد ۲۴۹

۲۰. خالد چهارلنگ فرزند جمال کد نامزد ۲۴۸

۲۱. مصطفی حامدنژاد فرزند زیبق کد نامزد ۲۵۲

۲۲. عبدالعلی حدادیان نژاد یوسفی فرزند محمد مشهور به علی حداد کد نامزد ۲۵۶

۲۳. علی حزباوی فرزند شمیان مشهور به شمخی کد نامزد ۲۵۷

۲۴. منصور حزباوی فرزند یبر مشهور به ناصر حزباوی کد نامزد ۲۵۸

۲۵. سید امیرمحمد حسین زاده فرزند سید قدرت الله کد نامزد ۲۶۱

۲۶. سید کریم حسینی فرزند سید جابر، مشهور به دکتر حسینی، دکتر سید کریم، سید کریم موسوی، سید کریم کد نامزد ۲۶۴

۲۷. مژگان حسینی فرزند اصغر مشهور به حسینی مژگان کد نامزد ۲۶۵

۲۸. سید احمد حسینی فر فرزند سید مطلب مشهور به سید حسینی کد نامزد ۲۶۸

۲۹. محمد حقی نیا فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۷۲

۳۰. قاسم حلفی فرزند شبیب کد نامزد ۲۷۱

۳۱. جواد حیادرفرزند عبدالکریم مشهور به دکتر حیادر کد نامزد ۲۷۶

۳۲. روح الله خادمی فرزند حبیب الله کد نامزد ۲۷۹

۳۳. جاسم خلیف زاده فرزند محمد مشهور به وهبی و عبادی کد نامزد ۲۸۶

۳۴.عدنان خنجری فرزند غانم کد نامزد ۲۸۴

۳۵. کاظم دشت بزرگی فرزند حمید کد نامزد ۲۹۲

۳۶. جلال الدین دهقان فرزند قدرت کد نامزد ۲۹۵

۳۷. محمد رجبی فرزند حمزه علی کد نامزد ۴۱۲

۳۸. غلامعلی رضایی فرزند درویش کد نامزد ۴۱۶

۳۹. رستم رضایی میرقائد فرزند علی کد نامزد ۴۱۷

۴۰. امیر حسین زندی دره غریبی فرزند محمد حسین کد نامزد ۴۲۱

۴۱. محمد رضا زهیری مینابی فرزند عبدالعباس کد نامزد ۴۲۷

۴۲. کیوان ساعدی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۴۵۲

۴۳. احمد سراج فرزند محمد جواد کد نامزد ۴۵۷

۴۴. محمد تقی سراجیان فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۵۸

۴۵. قربانعلی سعادت نیا فرزند محمد علی مشهور به شیخ سعادت کد نامزد ۴۶۲

۴۶. سامی سعدی فرزند عباس مشهور به دکتر سعدی کد نامزد ۴۶۴

۴۷. جبار سعیداوی فرزند کاظم مشهور به عبدالجبار سبهانی طرفی کد نامزد ۴۶۵

۴۸. پیام سلطانی فرزند رمضان کد نامزد ۴۶۱

۴۹. حسن سلیمانی فرزند رسن مشهور به بنی تمیم، تمیمی و التمیمی کد نامزد ۴۸۶

۵۰. رسول سواری فرزند خلیفه کد نامزد ۴۶۹

۵۱. ناصر سودانی فرزند علی مشهور به دکتر سودانی کد نامزد ۴۷۶

۵۲. سیاوش سیاح فرزند گرشاسب کد نامزد ۴۷۹

۵۳. رضا سیاحی فرزند مریدو کد نامزد ۴۸۱

۵۴. محمد امین سیاحی فرزند عبدالعزیز کد نامزد ۴۸۲

۵۵. علی سیدی فرزند مالک کد نامزد ۴۸۵

۵۶. رسول شابثی فرزند مهدی کد نامزد ۴۸۷

۵۷. یاور شاهولی کوه شوری  فرزند سنجر مشهور به دکتر شهولی کد نامزد ۴۹۱

۵۸. محمد شهید زاده فرزند عیسی کد نامزد ۵۱۲

۵۹. حسین شیخ زاده تکابی فرزند امید علی کد نامزد ۵۱۴

۶۰. عبدالکاظم صنیعی فرزند جبر کد نامزد ۵۲۴

۶۱. سید فخرالدین طاهرزاده موسویان فرزند سید حمدالله کد نامزد ۵۲۷

۶۲. سید تاج الدین طباطبایی فرزند سید مظلوم کد نامزد ۵۴۱

۶۳. سید سجاد طباطبایی فرزند سید جعفر مشهور به طباطبایی کد نامزد ۵۴۲

۶۴. عزیز ظاهری عبده وند فرزند عیسی قلی کد نامزد ۵۴۷

۶۵- مسعود عالمی نیسی فرزند جاسم کد نامزد ۵۶۱

۶۶- مجید عباس زاده فرزند حمید مشهور به مجید کد نامزد ۵۶۴

۶۷- علی عرب زاده فرزند ناصر کد نامزد ۵۶۹

۶۸- رامی علاسوند مقدم فرزند امیر خون مشهور به رامین الاسوند کد نامزد ۵۴۸

۶۹- محمدجواد غبیشاوی فرزند عزی کد نامزد ۵۸۴

۷۰- عبدالجلیل فردوس پناه فرزند عبدالحسین مشهور به جلیل منصوری، جلیل مزرعه کد نامزد ۵۹۵

۷۱- محمود فلاح نیا فرزند عوید کد نامزد ۵۸۷

۷۲- سید رضا فلاحی مقدم فرزند سید محمد کد نامزد ۵۸۹

۷۳- مسعود قاطع فرزند خلاف مشهور به یابر، گاطع، گاطعی، قاطعی کد نامزد ۵۹۷

۷۴- عبدالامیر قمری فرزند باقر کد نامزد ۶۱۵

۷۵- حسن کریم نیا فرزند حسین مشهور به کریمی نیا، کریمیان، طرفی شرهانی کد نامزد ۶۲۴

۷۶- عبدالحسین کلانتری پور فرزند علی مشهور به سعید کلانتری، سعید کلانتری پور، سید مجلسی کد نامزد ۶۱۹

۷۷- رضا کلاه کج فرزند علی اصغر کد نامزد ۶۲۱

۷۸- حسین کمائی فرزند منصور کد نامزد ۶۲۷

۷۹- رضا لطفی نژاد فرزند پنجعلی کد نامزد ۵۴۵

۸۰- بهمن لطیفی فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۴۶

۸۱- عبدالکریم لویمی فرزند محتوک کد نامزد ۷۶۲

۸۲- محمد مال گرد فرزند عبدالعظیم کد نامزد ۶۲۹

۸۳- علی اکبر محقق فرزند محمد هادی کد نامزد ۶۴۵

۸۴- ایمان محمدی فرزند علی مشهور به بهوندی کد نامزد ۶۴۶

۸۵- رشید محمدی فرزند احمد رضا کد نامزد ۶۴۷

۸۶- احمد مختاربند فرزند محمد کد نامزد ۶۵۱

۸۷- محمد مدرسی نیکو فرزند شکرالله مشهور به دکتر مدرسی کد نامزد ۶۵۲

۸۸- سید هاشم مروج فرزند سید محمد جواد کد نامزد ۶۵۸

۸۹- علی اکبر مشهدی زاده فرزند رجب علی کد نامزد ۶۷۲

۹۰- جعفر مطیعی فرزند حمید کد نامزد ۶۷۴

۹۱- محسن معینی کربکندی فرزند میرزا محمد کد نامزد ۶۷۵

۹۲- حبیب الله ممبینی فرزند علی اکبر کد نامزد ۶۸۲

۹۳- رضا ممبینی فرزند علی کد نامزد ۶۸۴

۹۴- محمد ممبینی فرزند عبدالکریم مشهور به جانمحمد کد نامزد ۶۸۵

۹۵- آروین منجزی فرزند محمد کد نامزد ۶۸۷

۹۶- زهرا موسوی فرزند سید خسرو کد نامزد ۶۹۶

۹۷- سید ناصر مهداوی فرزند سید جمیل مشهور به سید ناصر سید جمیل کد نامزد ۶۹۲

۹۸- احمد مهدی پور فرزند محمد علی کد نامزد ۶۹۴

۹۹- قاسم میاح فرزند محمد مشهور به مروانی کد نامزد ۷۱۸

۱۰۰-سید رضا میرزاده فرزند عبدالمحمد مشهور به سردار میرزاده کد نامزد ۷۱۹

۱۰۱-محمد مینائی فر فرزند علی اکبر کد نامزد ۷۲۴

۱۰۲-محسن نجفی فرزند فرشید کد نامزد ۷۲۹

۱۰۳. جمشید نقاش دزفولی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۷۴۲

۱۰۴. حمید نواصر فرزند وحید مشهور به میاحی کد نامزد ۷۴۵

۱۰۵. مجید نواصر فرزند خلیف کد نامزد ۷۴۶

۱۰۶-محمد نوری ممبینی فرزند علی کد نامزد ۷۴۷

۱۰۷-سید مطلب هاشمی فرزند سید علی کد نامزد ۷۵۶

۱۰۸. اکبر یاوری فرزند چاسب مشهور به علی یاوری، علی زهیری، علی اکبر یاوری، دکتر یاوری کد نامزد ۷۶۸

۱۰۹. عبدالجبار یکتا فرزند کاظم مشهور به یکتا سواری، سواری یکتا کد نامزد ۷۶۹

۱۱۰. مجتبی یوسفی فرزند محمد حسین مشهور به یوسفی کد نامزد ۷۸۱

۱۱۱. همایون یوسفی فرزند لطفه کد نامزد ۷۸۲

 

۱۲۵۴