بازدید سرپرست فرمانداری اهواز از ایستگاه‌های پمپاژ آب های سطحی

سید احمد موالی زاده سرپرست فرمانداری اهواز صبح پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به منظور بررسی وضعیت شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی ناشی از بارندگی در معابر و خیابان ها، از ایستگاه های پمپاژ منطقه ۶ اهواز بازدید کرد.

۸۵