بازدید و نظارت جمعی از مسئولین از طرح های ضربتی فاضلاب و دفع آب های سطحی دراهواز

جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از طرح های ضربتی فاضلاب، و ایستگاه های پمپاژ و شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی درمناطق مختلف اهواز بازدید و بر روند کار نظارت کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، در این بازدید محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سید احمد موالی زاده سرپرست فرمانداری اهواز، مرتضی شرف الدین شیرازی مشاور استاندار و مدیرکل مدیریت بحران خوزستان، کرمی نژاد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان، شاه ولی مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری،  یوسفی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، حاتمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز، شیاری مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز، شمس معاون خدمات شهری شهرداری و جمعی از مدیران حضور داشتند.

 

 

 

۴۰۳۰