توضیحات فرمانداری اهواز در خصوص فعالیت انتخاباتی مجمع شوراهای اسلامی شهرستان های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

پیرو اعلام لیست انتخاباتی توسط مجمع شوراهای اسلامی شهرستان های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون از سه نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز توضیحاتی جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی ارائه می کند؛

 

۱. دهیاران و شوراها حق استفاده از اماکن دولتی در اختیار، له و یا علیه نامزدهای انتخاباتی را ندارند و در صورت وقوع، مصداق تخلف انتخاباتی می باشد.

 

۲. تشکیل جلسه و اعلام حمایت از سه داوطلب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط مجمع شوراهای اسلامی شهرستان های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون مصداق تخلف آشکار از قانون وفق تبصره ۱ ماده ۵۷ و ماده ۵۹ قانون انتخابات و تبصره های ذیل آن می باشد. لهذا،ضمن احضار اعضای شورای اسلامی استان مقرر گردید مراتب تخلف آنها به مقامات قضایی اعلام گردد.

۲۷۲