آگهی اسامی نامزدها و شعب اخذ رای اقلیت های دینی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، نامزدهای انتخاباتی اقلیت های دینی زرتشتیان، مسیحیان، آشوریان و کلدانیان به شرح ذیل و در اجرای ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه کسانیکه به استناد ماده ۲۷ قانون انتخابات واجد شرایط رای دادن می باشند برای ثبت نام و دریافت برگ رای در روز جمعه مورخ ۲ اسفند ۹۸ از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شماره ملی و اصل شناسنامه خود به شعب اخذ ثبت نام زیر مراجعه و در انتخابات شرکت نمایند؛

۱.آقای اسفندیار اختیاری کسنویه یزد فرزند بهمن مشهور به دکتر اختیاری کد نامزد ۱۵، داوطلب حوزه انتخابیه زرتشتیان

۲٫آقای شارلی انویه تکیه فرزند داود کد نامزد ۱۷، داوطلب حوزه انتخابیه مسیحیان، آشوری و کلدانی

۳٫آقای ادگار شمعونیان فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱، داوطلب حوزه انتخابیه مسیحیان، آشوری و کلدانی

۴٫آقای رامون یوسفی چمکی فرزند سامسون مشهور به ندارم کد نامزد ۲۵، از حوزه انتخابیه مسیحیان، آشوری و کلدانی

شعبه ثابت شماره ۱۴۱۰۰۷۰۰۱ واقع در اهواز- امانیه- خیابان دز- پلاک ۱۰۵- روبروی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، انجمن زرتشتیان

 

شعبه ثابت شماره ۱۴۱۰۰۹۰۰۱ واقع در اهواز- کیانپارس- خیابان ۲۱ غربی- نبش وهابی- روبروی ورزشگاه شهید فهمیده، انجمن آشوریان

۲۶۳