جلسه هماهنگی فرماندار اهواز ومدیران مناطق انتخاباتی

جلسه هماهنگی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز و مدیران مناطق انتخاباتی شهر اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه هماهنگی اجرای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز و با حضور سید مجید صالحی معاون سیاسی و اجتماعی و حسن احمدی معاون برنامه ریزی و امور اداری فرماندار در سالن اجتماعات این فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه، مدیران مناطق انتخاباتی شهرستان اهواز به بررسی و وضعیت مناطق از نظر پشتیبانی و امکانات پرداختند.

۱۵۱