جلسه پشتیبانی مناطق انتخاباتی اهواز برگزار شد

جلسه پشتیبانی انتخابات مناطق شهرستان اهواز به ریاست جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه پشتیانی ۳۰ منطقه انتخاباتی شهرستان اهواز به ریاست جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز و حضور حسن احمدی معاون برنامه ریزی و امور اداری فرماندار و سایر مسئوولان پشتیبانی مناطق انتخابات شهرستان اهواز در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت اجرایی و رفع نواقص مورد بررسی قرار گرفت.

۱۶۱