بررسی روند خدمات به مراجعان در بازدید فرماندار از مرکز بهداشت غرب اهواز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جمال عالمی نیسی فرماندار و رئیس شورای سلامت و امنیت غذایی اهواز به همراه مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت غرب روز شنبه از مرکز خدمات جامع سلامت ۱۶ ساعته کلینیک غربالگری بیماری های واگیر مرکز بهداشت غرب اهواز در راستای بررسی روند ارائه خدمات به مراجعان بازدید کردند.

۱۱۵