روستاهای بخش مرکزی اهواز ضد عفونی شدند

بخشدار مرکزی اهواز گفت: تمامی روستاهای بخش مرکزی اهواز برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در چند مرحله ضدعفونی و گندزدایی شدند و این عملیات همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، علی بلم چی روز یکشنبه با تاکید بر بر جدی گرفتن ویروس کرونا از سوی روستائیان،افزود:علاوه بر ضد عفونی و گندزدایی،آموزشهای لازم برای رعایت نکات مهم بهداشتی با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی بهداشت به روستائیان بخش مرکزی اهواز ارائه شد. ضمن اینکه مواد ضدعفونی در اختیار دهیاران قرار داده شده است.

وی افزود: رعایت نکات بهداشتی، خودداری از تجمعات، خودقرنطینه ای و خودداری از تردد غیر ضرور در اماکن و معابر عمومی از جمله مواردی است که روستاییان باید برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام دهند.

بخشدارمرکزی اهواز در پایان گفت:دهیاران و اعضای شوراها بر برگزار نشدن آیین های شادی و عزا با تجمعات نظارت جدی داشته باشند و در این خصوص از ظرفیت بازدارندگی نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج نیز استفاده می شود.

۷۲