عملیات پلمب واحدهای صنفی غیر ضرور و متخلف با حضور فرماندار اهواز

عملیات پلمب واحدهای صنفی غیرضرور و متخلف یکشنبه شب با حضور جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز، بیرانوند معاون دادستان، احمدی معاون برنامه ریزی فرماندار و جمعی از مدیران سازمان صمت و اصناف و عوامل انتظامی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز در این عملیات فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی در مناطق مختلف متوقف و پلمب شدند.

گشت های نظارتی بهداشتی در راستای اجرای طرح ملی مبارزه با کرونا، به صورت شبانه روز و مستمر با فعالیت واحدهای صنفی غیر ضرور به صورت قانونی برخورد می کنند.

۲۷۲