معاون برنامه ریزی فرماندار اهواز خبرداد:

پلمب بیش از ۴۰ واحد صنفی غیر ضرور در اهواز

معاون برنامه ریزی فرمانداراهواز گفت: از روزشنبه تاکنون بیش از40 واحد صنفی غیرضرور در مناطق مختلف اهوازبا همکاری ادارات و دستگاه های ذیربط پلمب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، حسن احمدی یکشنبه شب افزود:از روز گذشته و با شروع طرح برخورد با صنوف غیر ضرور در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی بیش از ۴۰ واحد صنفی غیر ضرور پلمپ و  از ۶۰۰ واحد تعهد جهت تعطیلی توسط کارگروه های ۸ گانه صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به ارشاد و تذکرات صورت گرفته در این دو روز تاکنون بیش از ۹۰ درصد صنوف غیر ضروری در تعطیل کردن کسب و کار خود به جهت حفظ سلامتی همشهریان همکاری نموده اند

 معاون برنامه ریزی فرماندار اهواز در پایان از زحمات بازرسان سازمان صمت و اتحادیه و صنوف و نیروهای اداره اماکن استان و نیروهای انتظامی تشکر و قدردانی کرد.

۱۴۶