تکذیبیه آلودگی آب اهواز

مردم به شایعات توجه نکنند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز، پیرو انتشار خبری مبنی بر آلودگی آب شهر اهواز به وبا ،به اطلاع شهروندان می رساند این موضوع کذب و نادرست می باشد، آب آشامیدنی بصورت روزانه توسط عوامل بهداشت کنترل می شود، از شهروندان گرامی درخواست می شود به شایعاتی از این قبیل توجه نکنند. این فرمانداری با عوامل انتشار این خبر نادرست، که موجب نگرانی مردم شدند پیگیرد قانونی را بعمل خواهد آورد.

۱۵۹