فرماندار اهواز خبر داد: برگزاری مراسم تحلیف و تعیین هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان اهواز

 مراسم تحلیف و تعیین هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان اهواز  با حضور فرماندار اهواز و اعضاء این شورا در محل فرمانداری برگزارشد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان مهندس فدعمی فرماندار دراین جلسه با اشاره به اینکه شهرستان اهواز از دو شهر اهواز و الهایی و سه بخش مرکزی، اسماعیلیه و غیزانیه تشکیل شده است افزود شورای اسلامی شهرستان اهواز  متشکل از اعضای معرفی شده از سوی شوراهای پنج گانه بخشها و شهرهای مذکور است.

فرماندار اهواز افزود: در اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان مراسم تحلیف اعضا به عمل آمد و انتخابات به منظور تعیین هیات رئیسه انجام شد.

وی ادامه داد: پس از رای گیری آقای جواد کاظم نسب عضو شورای بخش مرکزی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان ، آقای محمدباوی عضو شورای بخش غیزانیه به عنوان نایب رئیس و آقای علوان رشیدی اصیل عضو شورای بخش اسماعیلیه به عنوان منشی شورای اسلامی شهرستان اهواز انتخاب شدند.

فرماندار اهواز همچنین از انتخاب آقای عاشور سواری پور عضو شورای اسلامی شهر اهواز به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان اهواز در شورای اسلامی استان خبر داد . 

۱۹۲۲