فرماندار اهواز خبر داد: اختصاص بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به شهرستان اهواز از محل اعتبارات استانی

در سال جاری از محل اعتبارات تملک دارایی ۱۲۰ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان به پروژه های شهرستان اهواز اختصاص یافت.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز مهندس فدعمی فرماندار با ذکر این خبر افزود: اختصاص این مبلغ  از محل اعتباراتی است که تا کنون توزیع شده و پیش بینی می شود تا پایان سال و اختصاص سایر اعتبارات به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

وی افزود این اعتبار جهت اجرای ۲۸۴ پروژه اختصاص یافته است.

فرماندار اهواز ادامه داد: بیشترین اعتبارات اختصاص یافته از محل اعتبارات استانی در سال جاری در فصل عمران شهری و روستایی و بالغ بر سی وسه میلیارد تومان است که ۲۷درصداز کل اعتبارات را شامل می شود

مهندس فدعمی افزود اعتبارات این فصل به ۳۹ پروژه شهرداری های اهواز و الهایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آب و فاضلاب شهری و روستایی و راه و شهرسازی اختصاص داده شده است.

وی افزود: پس آن فصل فرهنگ و هنر با ۲۳ میلیارد تومان جهت اجرای ۵۴ پروژه قرار دارد.

فرماندار اهواز اعتبار اختصاص یافته به فصل آموزش را ۱۷ میلیارد تومان جهت ۶۰ پروژه عنوان نمود و افزود: همچنین به فصل حمل و نقل ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

وی افزود: در سال جاری با جدا شدن شهرستان های کارون و حمیدیه از اهواز، اعتبارات مناسبی بصورت جداگانه به این شهرستانها اختصاص یافته است. 

۲۹۴۷