معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار:

سازمان های مردم نهاد نقش قابل توجهی در مهار کرونا دارند

سید مجید صالحی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار در نشست با مدیران سازمان های مردم نهاد بر نقش اساسی و محوری مجموعه های مردمی در مهار بیماری کرونا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اهواز در نشست با مدیران سازمان های مردم نهاد شهرستان اهواز گفت: وجود سمن ها در قالب های مختلف اجتماعی و بوجود آوردن حلقه های مشارکتی برای رفع بحران و مشکلات دارای اهمیت است.

صالحی در ادامه گفت: تاکنون سمن ها با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و برقراری محیط های اثر بخش توانستند در مقابله با بیماری کرونا حرکت خوبی داشته باشند.

در ادامه این نشست مدیران و اعضای کانون های مردم نهاد به ارائه برنامه های خود در چگونگی مهار بیماری کرونا پرداختند.

۱۰۴