سرپرست فرمانداری اهواز : روابط عمومیها زمینه خدمت هرچه بیشتر به مردم را فراهم کنند

 وظیفه اصلی روابط عمومیها فراهم نمودن بستر مناسب جهت ارتباط بیشتر و خدمت به مردم است .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز مهندس ارزانی سرپرست فرمانداری اهواز ضمن تبریک فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی با ذکر این مطلب افزود: در این راستا روابط عمومیها باید در همه فعالیتهای خود هدف خدمت به مردم و تامین نیاز مخاطبان دستگاه را لحاظ نمایند.

وی افزود: صداقت، پویایی، مخاطب شناسی و استفاده از روشهای نوین ارتباطات و فناوری اطلاعات از محورهایی است که بایداساس کار روابط عمومیها در برقراری ارتباطات دوسویه در داخل و بیرون سازمان قرار گیرد.

مهندس ارزانی با اشاره به وجود پیوند عمیق روابط عمومی ها وافکارعمومی ، شناخت افکارعمومی وتوسعه ارتباطات مردمی را از الزامات فعالیت روابط عمومیها ذکر کردو اظهار امیدواری نمود با همکاری همه دستگاههای اجرایی و صاحب نظران در امر روابط عمومی و ارتباطات و برنامه ریزی اصولی و منسجم گامهای موثر و مفیدی در جهت تقویت و ارتقای روابط عمومی ها و دستیابی به اهداف آنها  برداشته شود .

۱۹۹۷