فرماندار اهواز خواستار تهیه طرح جامع بهداشتی این شهرستان شد

 فرماندار اهواز خواستار تهیه طرح جامع بهداشتی شهرستان اهواز از سوی شورای سلامت و امنیت غذایی این شهرستان شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز مهندس ارزانی در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی اهواز با بیان اینکه تصمیمات این شورا باید هدفمندباشد عنوان نمود:  شناسایی اولویت های مهم بهداشتی و ارائه جهت عملیاتی کردن آن یکی از مهمترین وظایف شورای سلامت است .

فرماندار اهواز با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت بهداشتی بر درمان اولویت دارد عنوان نمود رسیدگی به وضعیت بهداشتی جامعه هزینه های بالای درمان را کاهش داده و در برخی از موارد افراد را بی نیاز از مراحل دشوار درمان می کند.

مهندس ارزانی خواستار تقویت همکاری بین بخشی در ارتقاء وضعیت بهداشتی شهرستان اهواز شد و عنوان نمود: دستگاههای متولی بهداشت جامعه هر کدام باید با برنامه ریزی و تعامل، امورات بهداشتی را پیگیری نمایند.

وی با اشاره به اینکه هفته بدون دخانیات از چهارم خرداد ماه آغاز می شود خواستار ارتقاء سطح آگاهی عمومی در خصوص مضرات استعمال و استنشاق دخانیات از طریق مختلف فرهنگی و آموزشی شد و عنوان نمود: مضرات سیگار و قلیان باید در سنین پایین به نوجوانان و جوانان گوشزد شود.

۲۱۴۱