فرماندار اهواز خبر داد : ۷۴ مدرسه هیأت امنایی به واحدهای آموزشی اهواز اضافه می شود

با تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستان اهواز در سال تحصیلی آینده ۷۴ واحد آموزشی به مدارس هیأت امنایی شهر اهواز اضافه می شود .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز مهندس ارزانی فرماندار شهرستان اهواز با ذکر این خبر در جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: همچنین با تصویب این شورا مجوز ۳۴ مدرسه هیأت امنایی تمدید شد .

وی خاطر نشان کرد: به این ترتیب ۱۳۶ مدرسه در شهرستان اهواز بصورت هیأت امنایی اداره می شوند.

مهندس ارزانی خاطر نشان کرد: توسعه مشارکتهای مردمی در اولویت کار آموزش و پرورش قرار دارد که این مشارکت از طریق مدارس غیر دولتی و هیأت امنایی محقق می شود.

وی افزود : قانون مدیریت هیأت امنایی مدارس سال ۱۳۸۸ از سوی شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ شد .

فرماندار اهواز ادامه داد: مدیریت هیات امنایی مدارس به عنوان یک روش نوآورانه در مدیریت مدارس درپاسخ به نیاز زمان و برای ارتقای کیفیت مدارس طراحی و اجراشده است و در اغلب مدارس مورد استقبال خانواده ها قرار گرفته است.

فرماندار اهواز عنوان نمود: انتخاب و صدور مجوز مدارس هیأت امنایی به درخواست مدیران مدارس و با توجه به وجود فضای لازم در واحد آموزشی، شرایط جغرافیایی و اجتماعی ، سطح برخورداری ساکنین منطقه و پوشش مدارس مجاور انجام می شود و والدین بطور مستقیم در مدیریت مدرسه مشارکت دارند.

۱۱۹۱