اولین نشست فرماندار اهواز با سازمانهای مردم نهاد برگزار شد

 اولین نشست سرپرست فرمانداری اهواز با نمایندگان سازمان های مردم نهاد این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز مهندس ارزانی هدف از برگزاری این نشست را آَشنایی با توانمندیها و حوزه فعالیت سازمانهای مردم نهاد اهواز عنوان نمود و خاطر نشان کرد در این زمینه برنامه ریزی و فعالیت بصورت خودجوش و مردمی است و تلاش ما در جهت هماهنگی و رفع موانع فعالیتها است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت سازمانهای مردم نهاد در جلب مشارکت مردمی و پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی افزود : متأسفانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد برای مردم شناخته شده نیست و از ظرفیت این نهادهای مردمی می توان استفاده های بسیار و متغیری نمود.

فرماندار اهواز ادامه داد : استان خوزستان ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری گسترده ای دارد که با برنامه ریزی دراین حوزه می توان در زمینه جذب گردشگر و معرفی فرهنگ استان وسیعتر و کیفی تر عمل کنیم؛ اما هنوز بسیاری از ساکنان شهر نیز با این ظرفیتها آشنایی ندارند و سازماندهی مناسبی در این خصوص انجام نشده است.

 

۱۷۲۳