فرماندار اهواز تأکید کرد : در ساماندهی بازارچه ها به فرهنگ اجتماعی توجه شود

 شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان اهواز با حضوراعضاء در محل فرمانداری اهواز تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز مهندس ارزانی فرماندار در این جلسه با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان گفت : نظارت بر محلهای تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر پادگانها و خوابگاهها و شرایط تهیه و نگهداری غذا در آنها ، آموزش سرایداران مساجد ، نظارت بر محلهای تهیه و توزیع غذای نذری، کنترل دستفروشان و اقدامات آموزشی از جمله اقداماتی است که برای حفظ بهداشت و سلامت عمومی در این ماه مبارک پیش بینی شده است.

فرماندار اهواز با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی بازارچه های محلی گفت : در ساماندهی این بازارچه ها و سایر خدمات شهری باید به فرهنگ اجتماعی توجه بیشتری شود و راهکارهای اجرایی با توجه به سلایق و خواسته های مردم شهر پیش بینی شود.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از مدلهای سازگار با فرهنگ بومی و امکانات موجود خاطر نشان کرد : درحل مشکلات شهر اولویت ما تکیه بر ساماندهی و بهسازی است.

۳۰۲۰