فرماندار اهواز خبر داد: اختصاص ۸۵ میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل، تعمیر و تجهیز مدارس اهواز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز ،از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال جهت تعمیر و تجهیز مدارس و تکمیل پروژه های در حال انجام اختصاص یافته است.

 فرماندار اهواز با ذکر این خبر افزود: در توزیع اعتبارات سال جاری اولویت با پرداخت مطالبات و اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام است که دارای پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد به بالا هستند.

“اسماعیل ارزانی بیرگانی” افزود: با توجه به این موضوع، امسال پروژه جدیدی برای واحدهای آموزشی شهرستان تعریف  نمی شود و ۵۰ میلیارد ریال به تکمیل پروژه های در حال انجام اختصاص می یابد.

 ارزانی ادامه داد: همچنین ۳۵ میلیارد ریال صرف تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان اهواز خواهد شد تا نواقصی که در اولویت قرار دارد رفع شود .

وی بیان کرد: این پروژه ها شامل تکمیل احداث دبستان، تعمیرات اساسی مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، احداث سالن  چند منظوره و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای است.

فرماندار اهواز خاطر نشان کرد: مجموع اعتبارات تملک دارایی شهرستان اهواز ۳۲۵ میلیارد ریال است که ۲۶ درصد آن به پروژه های فصل آموزش اختصاص یافته و این پروژه ها در کمیته برنامه ریزی شهرستان اهواز مصوب شده است.

 

۲۳۸۷