گزارش تصویری/ فضاسازی شهری و آموزش مقابله با کرونا دراهواز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، در راستای اقدامات پیشگیرانه ستاد مقابله با کرونا شهرستان اهواز، بخشی از تابلوها و بیلبوردهای شهری بمنظور آگاه سازی و آموزش شهروندان برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی اختصاص یافت.

۱۴۲