به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار:

جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اهواز، سید مجید صالحی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار گفت: کلیه مدیران ادارات بر رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط سازمانی خود پافشاری کنند و از این مساله به سادگی عبور نکنند.

صالحی افزود: آموزش و آگاهی رسانی تاثیر بسزایی در کاهش بیماری کرونا دارد و دستگاه ها در حوزه ی مسئوولیت های اجتماعی خود، اثر بخش تر برنامه ریزی کنند.

وی در ادامه گفت: مردم بعنوان اصلی ترین مقوله در مهار بیماری کرونا باید شیوع این بیماری را بیشتر جدی بگیرند و در اماکن عمومی و برای کارهای غیر ضروری حضور پیدا نکنند و نکات بهداشتی را بیشتر جدی بگیرند.

 

 

۲۴۰