مشکلات برق روستاهای اسماعیلیه اهواز بررسی شد

جلسه بررسی مشکلات شبکه برق روستاهای بخش اسماعیلیه روز شنبه به ریاست الیاس نیسی بخشدار اسماعیلیه اهواز و با حضور موسوی معاون بهره برداری برق منطقه ۴ اهواز و دهیاران در این بخش برگزار و بر رفع آنها تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، بخشدار اسماعیلیه اهواز گفت: در این جلسه مقرر شد سه کیلومتر سیم بین روستای مگطوع و خبینه از سوی شرکت توزیع برق ظرف مدت یک ماه تعویض تا شبکه در این نقاط پایدار شود.

الیاس نیسی افزود: برای رفع افت فشار برق در روستاها این اقدام انجام شود.

وی ادامه داد: روشنایی برخی از معابر و خیابان ها نیز با همکاری پیمانکار برق و دهیار انجام می شود.

بخشدار اسماعیلیه اهواز گفت:در نقاطی که در طرح هادی به صورت مجاز ساختمان احداث شده است، پس از بررسی شبکه جدید احداث شود.

نیسی در پایان افزود: مشکل خرابی های ترانس های برق در روستاهای بخش اسماعیلیه نیز ظرف مدت ۲۰ روز از سوی شرکت توزیع برق انجام می شود و افت ولتاژ در برخی نقاط نیز برطرف خواهد شد.

۲۲۰