جلسه مقابله با تخلیه و رها سازی ضایعات ساختمانی در حریم رودخانه کارون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، جلسه مقابله با تخلیه و رها سازی نخاله و ضایعات ساختمانی در بستر و حریم رودخانه ‏کارون به ریاست جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز و با حضور بهمن یوسفی معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار و سایر ‏مسئوولین شهرستان در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد.‏ در این جلسه بر ارائه تمهیدات و برنامه ها جهت جلوگیری از رها سازی نخاله های ساختمانی تاکید شد و دستگاه ها به ارائه ‏گزارش و نحوه برخورد با این مشکل پرداختند. ‏

۱۳۷