پلمب چهار قهوه خانه متخلف در اهواز

چهار واحد قهوه خانه سنتی در اهواز روز دوشنبه در راستای مصوبات ستاد مقابله با کرونا، با حضور پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان خوزستان پلمب شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، این قهوه خانه های سنتی اقدام به عرضه قلیان می کردند و باعث افزایش انتقال ویروس کرونا بین جوانان می شدند.

کارگروه نظارت بر صنوف ستاد مقابله با کرونا شهرستان اهواز از روزهای نخست شیوع ویروس کرونا تاکنون تعداد زیادی از واحد های صنفی متخلف را پلمب و از فعالیت آنها جلوگیری کرد.

 

۱۰۲