پیوستن مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی خوزستان به پویش “من ماسک میزنم “

جمعی ازمدیران‌ ادارات و دستگاه های اجرایی استان خوزستان در راستای مقابله با کرونا به پویش "من ماسک می زنم" پیوستند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، جمال عالمی نیسی فرماندار شهرستان اهواز از مسئولانی بودند که به این پویش پیوستند.

پویش همگانی “من ماسک میزنم” چهارشنبه از سوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان اهواز راه اندازی شد.

 

 

 

۱۲۵